Tilbage

Kandidat

PROFILREKRUTTERING

Uddannelse

Anlægsingeniør

Nuværende fagområde

Anlægsingeniør

Profil
 • 9 års arbejdserfaring
 • Midtjylland

Speciale(r)
 • Anlæg
 • Byggepladstilsyn
 • Fagtilsyn
 • Byggeledelse
 • Håndværksmæssig baggrund
 • Kommunikation
 • Projektledelse
 • Tilsyn
IT-kompetencer

Stærk anlægsingeniør med håndværksmæssigbaggrund 

 

Profilen er uddannet tømrer og arbejdede et par år som svend inden han efterfølgende uddannede sig til bygningsingeniør med speciale i anlægsteknik.

 

Herefter blev kandidaten ansat ved en større rådgivende ingeniør, hvor profilen de første 2-3 år bl.a. projekterede forskelligartede anlægsprojekter såsom lufthavne, større vejprojekter samt mindre projekter for kommuner. Efterfølgende har profilen bevæget sig over i en udførende rolle, og de seneste 7 år har profilen udelukkende arbejdet med byggeledelse og tilsyn. Der har været tale om en blanding af anlæg- og boligprojekter heriblandt større projekter i og omkring Århus.

 

Nogle projekter har været udbudt i store fagentrepriser, som har krævet meget koordinering og styring. Profilen har derved bl.a. varetaget følgende opgaver:

 

 • Styring af byggeriet - Daglig styring og koordinering af og med underentreprenører
 • Opstartsmøder og efterfølgende udarbejdelse af tidsplaner
 • Afholdelse af byggemøder og planlægningsmøder samt varetaget byggepladslogistikken
 • Økonomistyring og forhandling med underentreprenører
 • Arbejdsmiljøkoordinering samt sikkerhedsansvarlig

 

Resultater skabt

 

 • Profilen udmærker sig ved sin kompromissøgende dialog og tilgang, og har stort fokus på, at tingene skal foregå retfærdigt, og at man respekterer hinanden. Det har blandt andet medført, at profilen blev forfremmet til at være ansvarlig for et stort projekt med 8 interne projektmedarbejdere, hvor vedkommende ellers ”kun” skulle have været projektleder.
 • På et projekt blev bygherre mødt af et stort krav på ekstraomkostninger på grund af forcering af projektet. Profilen granskede kravet og bad om ekstra dokumentation, hvilket entreprenøren ikke kunne stille. Derved sparede profilen bygherre for + 500.000 kroner på projektet.
 • Profilen har en udpræget struktur og har været med til at udarbejde firmaskabeloner, som har været med til at mindske antallet af fejl begået på projekterne samt optimeret arbejdsgange.

 

Fremadrettede motivation

 

Profilen har altid haft en drøm om at være entreprenør, og er motiveret for at komme over på den anden side af bordet, og få en større indflydelse på udførelsen af byggeriet. Profilen vil gerne havne i en projektleder/byggeleder funktion hos en entreprenør og i projekter af en vis størrelse (der må godt være ”kød” på projekterne). Det er vigtigt at komme til en entreprenør, hvor det organisatoriske er sat i rammer.

 

Profilen er bosat omkring Århus.


Send forespørgsel

FASTANSÆTTELSE

 

Mobilitet

0 - 75 km

Region

MidtjyllandMERE INFORMATION

 

For yderligere information kontakt
Thomas Middelhede Randrup
Rekrutteringskonsulent
Telefon +45 7879 6604
tmr@mindgroup.dk